Tag Archives: نتیجه

هدف چیست ؟و تفاوت آن با رویا معنای این دو را بدانید و به آنچه می خواهید برسید

تصویر هدف و فرق آن با رویا

هدف چیست؟ و چرا ما باید داشته باشیم؟  یعنی رسیدن به نتیجه ای والا و برتر تفاوت آن با رویا چیست؟ به عنوان مثال : اگر شما تصمیم دارید به مسافرت بروید و ندانید کجا ، آیا می توانید مسیر خود را انتخاب کنید؟ تفاوت بین آن و رویا شما و یا افراد بسیاری رویا های زیادی در […]

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ،. چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس پنج گانه در سخنرانی بپردازم یکی از […]

چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟ استفاده از طنز برای جذابیت

تصویر چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟

چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟ طنز می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در سخنرانی به حساب آید . چرا که با طنز گویی ارتباط خوبی می شود با مخاطبان شکل داد و موجب می شود حس خوبی نسبت به سخنران و سخن او پیدا کنند در واقع در اینجا یخ شکنی انجام شده و […]

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین […]

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ تمامی خصوصیات این افراد

چرا باورها قدرتمند هستند؟

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. در این مقاله و آموزش می خواهیم راجع به خصوصیات […]