Tag Archives: محل

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ توجه مخاطبان

همدلی

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ حدود دو سال پیش مرداد ماه ، در یک سخنرانی ، به عنوان مخاطب شرکت کردم که موضوع سخنرانی موفقیت بود حدود ساعت 13 بعداز ظهر در محلی که از قبل به ما اطلاع داده بودند حاظر شدم شرکت کننده های زیادی در آنجا حضور داشتند بعد از […]

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ،. چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس پنج گانه در سخنرانی بپردازم یکی از […]

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ تمامی خصوصیات این افراد

چرا باورها قدرتمند هستند؟

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. در این مقاله و آموزش می خواهیم راجع به خصوصیات […]

ظاهر سخنران باید چگونه باشد؟ پوشش و لباس و ظاهر سخنران

ظاهر سخنران بایدچگونه باشد؟ مخاطبان برای گوش دادن به سخن در آن مکان جمع شده اند ، انتظار دارند سخنران ظاهری آراسته و مرتب داشته باشد ، زیرا طبق تحقیقات انجام شده ذهنیت افراد نسبت به یکدیگر در 5 ثانیه اول دیدار ، شکل می گیرد . فرض کنید سخنران با لباسی کثیف در محل سخنرانی […]