Tag Archives: تفاوت

هدف چیست ؟و تفاوت آن با رویا معنای این دو را بدانید و به آنچه می خواهید برسید

تصویر هدف و فرق آن با رویا

هدف چیست؟ و چرا ما باید داشته باشیم؟  یعنی رسیدن به نتیجه ای والا و برتر تفاوت آن با رویا چیست؟ به عنوان مثال : اگر شما تصمیم دارید به مسافرت بروید و ندانید کجا ، آیا می توانید مسیر خود را انتخاب کنید؟ تفاوت بین آن و رویا شما و یا افراد بسیاری رویا های زیادی در […]

فن بیان چیست؟ مهارت و تکنیک های بیان ، و ایراد نطق

فن بیان چیست؟ تا مرد سخن نگفته باشد              عیب و هنرش نهفته باشد فردوسی   به جرات می توان ادعا کرد درصد بالایی از روابط بین انسان ها ، از طریق زبان و گفتار انجام می شود و همانگونه که در کتاب نطق بیان شده است : افرادی هستند که […]