Tag Archives: تعهد

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ توجه مخاطبان

همدلی

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ حدود دو سال پیش مرداد ماه ، در یک سخنرانی ، به عنوان مخاطب شرکت کردم که موضوع سخنرانی موفقیت بود حدود ساعت 13 بعداز ظهر در محلی که از قبل به ما اطلاع داده بودند حاظر شدم شرکت کننده های زیادی در آنجا حضور داشتند بعد از […]

چیست؟وچه کمکی به ما می کند؟MBTI

تصویر mbti

MBTI یک ابزار روانشناختی بسیار قدرتمند برای مدیریت روان خود و دیگران که براساس آزمون‌های علمی بسیار دقیق مشخص می‌شود. با فراگرفتن آن، به شما کمک می‌کند تیپ شخصیتی خود و افراد را بشناسید و هم اینکه با یادگیری این مهارت ارتباطی مؤثر و مفید خواهید داشت، در واقع همان معنی درک شدن و درک […]