Tag Archives: بصری

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ، چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس […]

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ تمامی خصوصیات این افراد

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین خصوصیات افرا بصری { دیداری } […]

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین […]

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ تمامی خصوصیات این افراد

چرا باورها قدرتمند هستند؟

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. در این مقاله و آموزش می خواهیم راجع به خصوصیات […]

ان ال پی {NLP} چیست؟ و چه کمکی به ما می کند ؟

ان ال پی زبان شناختی و محتوی است {linguistic} راهی است که از طریق آن یک مفهوم یا سیگنال عصبی به اطلاعات قابل استفاده تبدیل می شود {programming} هنر و علم رسیدن به کمال و ادراک می باشد و افراد بسیاری با دارا بودن این مهارت به نتایج بهتری در زندگی رسیده اند ان ال […]