Tag Archives: برنامه

هدف چیست ؟و تفاوت آن با رویا معنای این دو را بدانید و به آنچه می خواهید برسید

تصویر هدف و فرق آن با رویا

هدف چیست؟ و چرا ما باید داشته باشیم؟  یعنی رسیدن به نتیجه ای والا و برتر تفاوت آن با رویا چیست؟ به عنوان مثال : اگر شما تصمیم دارید به مسافرت بروید و ندانید کجا ، آیا می توانید مسیر خود را انتخاب کنید؟ تفاوت بین آن و رویا شما و یا افراد بسیاری رویا های زیادی در […]

پوسترهای انگیزشی

فقط یه ماهی مرده با جریان آب حرکت می کند هیچ وقت نذار کسی بهت بگه: تو نمی تونی کاری کنی..! رویاهات و زنده نگه دار از رویاهات محافظت کن موفقیت اتفاقی است که در انتها رخ می دهد نه در ابتدا…! آنهایی که انتظار دارند از همان ابتدا، موفقیت آنها تضمین شود، معنای موفقیت را نمی دانند…! آدم های معمولی امید و آرزو دارند؛ اما آدم [...]