Tag Archives: آموزش

هدف چیست ؟و تفاوت آن با رویا معنای این دو را بدانید و به آنچه می خواهید برسید

تصویر هدف و فرق آن با رویا

هدف چیست؟ و چرا ما باید داشته باشیم؟  یعنی رسیدن به نتیجه ای والا و برتر تفاوت آن با رویا چیست؟ به عنوان مثال : اگر شما تصمیم دارید به مسافرت بروید و ندانید کجا ، آیا می توانید مسیر خود را انتخاب کنید؟ تفاوت بین آن و رویا شما و یا افراد بسیاری رویا های زیادی در […]

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ، چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس […]

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ،. چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس پنج گانه در سخنرانی بپردازم یکی از […]

برگزاری همایش و سمینار سخنرانی . فن بیان و مهارت های ارتباطی

تصویر برگزاری همایش و سمینار

برگزاری همایش و سمینار سخنرانی . فن بیان و مهارت های ارتباطی

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین […]