Category Archives: گوش دادن فعالانه

گوش دادن فعالانه چیست ؟ مهارت گوش دادن فعالانه را بیاموزید

تصویر گوش دادن فعالانه

به جرات می توان ادعا کرد یکی از مهمترین ویژگی های مهارت های ارتباطی ، گوش دادن فعالانه است . دردناک تر از این نیست که افرادی که در زندگی برایمان مهم هستند و از جهتی به آن ها علاقه داریم ، اما به حرف هایمان گوش ندهند . چرا که همه ما ، دوست […]