Category Archives: همدلی و درک کردن

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ فراگیری مهارت همدلی با همسر

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ همانگونه که در آموزش و پرورش   [highlight bgcolor=”#59d600″ txtcolor=”#dd0000″]همدلی چیست؟ و چرا همدلی یکی از مهمترین نکات رابطه موثر می باشد؟[/highlight] بیان کردیم که همدلی نشانه ای از انسانیت است چرا که در همدلی ، احساس خود را فعال می کنیم و رضایتی دو سویه در بر دارد چگونه با همسرمان […]

سکوت چیست ؟جاهایی باید سکوت کنیم سکوت درجاهایی مهارت است

ان ال پی

لحظه ای سکوت کنیم به احترام سکوت. در فرهنگ معین یعنی : خاموشی. در فرهنگ فارسی عمید یعنی : آرام شدن. هر کس ، به زبان خود او را معنی کرده است.  یعنی : حرف زدن در حرف نزدن . یعنی : رازهای پنهان . یعنی : حرف های نگفته . یعنی : خجالت از […]

همدلی چیست؟ و چرا همدلی یکی از مهمترین نکات رابطه موثر می باشد؟

همدلی نشانه ای  از انسانیت است همدلی به شما امکان می دهد که روابط فردی خود مستحکم کنید و آنچنان محبوبیتی در شما ایجاد کند که اطرافیان از وجود شما لذت ببرند و با شما به آرامش برسند ، همدلی می تواند زندگی شما را زیبا و زیباتر کند ، چرا که رضایت دو سویه […]