Category Archives: مهارت های ارتباطی

ثبت نام کارگاه ارتباطی ستاره ها

ثبت نام کارگاه ارتباطی ستاره ها

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ فراگیری مهارت همدلی با همسر

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ همانگونه که در آموزش و پرورش   [highlight bgcolor=”#59d600″ txtcolor=”#dd0000″]همدلی چیست؟ و چرا همدلی یکی از مهمترین نکات رابطه موثر می باشد؟[/highlight] بیان کردیم که همدلی نشانه ای از انسانیت است چرا که در همدلی ، احساس خود را فعال می کنیم و رضایتی دو سویه در بر دارد چگونه با همسرمان […]

چگونه از همسرمان تعریف کنیم؟ آموزش مهارت های تعریف کردن

چگونگی مهارت ارتباطی ومهم ترین گام های عملی تربیت

چگونه از همسرمان تعریف کنیم؟ همانگونه که در مقاله و آموزش قبلی چگونه از دیگران تعریف کنیم ؟ بیان  کردیم که تعریف کردن یعنی چه؟  تعریف کردن یعنی حسن جویی ، یعنی عزت نفس بالا ، یعنی انتقال حس خوب          ======================================================================== محاسن تعریف کردن : انتقال حس خوب به دیگران بازتاب حس خوب به […]

چگونه از دیگران تعریف کنیم؟ مهارت های تعریف کردن از دیگران

چگونه میزبانی عالی داشته باشیم؟

چگونه از دیگران تعریف کنیم ؟ تعریف کردن یعنی چه؟  تعریف کردن یعنی حسن جویی ، یعنی عزت نفس بالا ، یعنی انتقال حس خوب          ======================================================================== محاسن تعریف کردن : انتقال حس خوب به دیگران بازتاب حس خوب به خودمان قدر شناسی افزایش علاقه بین طرفین افزایش انرژی دو طرف       […]

حواس پنج گانه چیست؟ بصری سمعی لمسی بویایی چشایی

 حواس پنج گانه چیست؟ حواس پنج گانه هدیه ای از طرف خداوند به ما می باشد .که ما را، از اتفاقات در خود و پیرامون خود آگاه می سازد. از طریق چشم ها می توانیم پیرامون خود را ببینیم ؛ از طریق گوش ها می توان صوت راتشخيص داد ؛ به وسیله بيني می توان بوها […]