Category Archives: فن بیان

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه ، سخن خود را ، در ذهن و قلب مخاطب نهادینه کنیم؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ، چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس […]

حواس پنج گانه چیست؟ بصری سمعی لمسی بویایی چشایی

 حواس پنج گانه چیست؟ حواس پنج گانه هدیه ای از طرف خداوند به ما می باشد .که ما را، از اتفاقات در خود و پیرامون خود آگاه می سازد. از طریق چشم ها می توانیم پیرامون خود را ببینیم ؛ از طریق گوش ها می توان صوت راتشخيص داد ؛ به وسیله بيني می توان بوها […]

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ تمامی خصوصیات این افراد

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین خصوصیات افرا بصری { دیداری } […]

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟

خصوصیات افراد سمعی { شنیداری } چیست ؟خصوصیات افراد سمعی همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین […]

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ تمامی خصوصیات این افراد

چرا باورها قدرتمند هستند؟

خصوصیات افراد بصری _دیداری چیست؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. در این مقاله و آموزش می خواهیم راجع به خصوصیات […]