Category Archives: سمینار و همایش ها

ثبت نام کارگاه ارتباطی ستاره ها

ثبت نام کارگاه ارتباطی ستاره ها

چگونه زیر چتر حمایتی ما باشید ؟ برای موفق شدنتان با شما همکاری خواهیم کرد

چگونه زیر چتر حمایتی ما باشید ؟

 چگونه زیر چتر حمایتی ما باشید ؟  چگونه زیر چتر حمایتی ما: من و شرایط سخت مالی درست است که باید گذشته را فراموش کرد اما نمی توانم زمان هایی را فراموش کنم که در شرایطی سخت بسر می بردم و شرایط مالی سختی را داشتم به یاد دارم در حالی که مدرسه می رفتم […]

برگزاری همایش و سمینار سخنرانی . فن بیان و مهارت های ارتباطی

تصویر برگزاری همایش و سمینار

برگزاری همایش و سمینار سخنرانی . فن بیان و مهارت های ارتباطی