Category Archives: سخنرانی

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ توجه مخاطبان

همدلی

چگونه توجه حضّار را به سخنرانی جلب کنیم؟ حدود دو سال پیش مرداد ماه ، در یک سخنرانی ، به عنوان مخاطب شرکت کردم که موضوع سخنرانی موفقیت بود حدود ساعت 13 بعداز ظهر در محلی که از قبل به ما اطلاع داده بودند حاظر شدم شرکت کننده های زیادی در آنجا حضور داشتند بعد از […]

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟

چگونه با استفاده از حواس پنج گانه _ سخنرانی جذابی داشته باشیم ؟ همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستید هر انسان دارای 5 حواس بینایی ،شنوایی ،. چشایی ، بویایی و لامسه می باشد و همچنین با کارایی های هر کدام آشنا شدید حال می خواهم به چگونگی استفاده از حواس پنج گانه در سخنرانی بپردازم یکی از […]

حواس پنج گانه چیست؟ بصری سمعی لمسی بویایی چشایی

 حواس پنج گانه چیست؟ حواس پنج گانه هدیه ای از طرف خداوند به ما می باشد .که ما را، از اتفاقات در خود و پیرامون خود آگاه می سازد. از طریق چشم ها می توانیم پیرامون خود را ببینیم ؛ از طریق گوش ها می توان صوت راتشخيص داد ؛ به وسیله بيني می توان بوها […]

چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟ استفاده از طنز برای جذابیت

تصویر چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟

چگونه در سخنرانی از طنز استفاده کنیم؟ طنز می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند در سخنرانی به حساب آید . چرا که با طنز گویی ارتباط خوبی می شود با مخاطبان شکل داد و موجب می شود حس خوبی نسبت به سخنران و سخن او پیدا کنند در واقع در اینجا یخ شکنی انجام شده و […]

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ تمامی خصوصیات این افراد

افراد لمسی _حرکتی چه خصوصیاتی دارند؟ همانگونه که در آموزش ها  و مقاله های قبلی دانستید که ان ال پی و فواید آن چیست { و همچنین ان ال پی مدعی بود افراد در یکی از سیستم های ادراکی بصری{ دیدن} سمعی {شنیداری}و لمسی { احساسی حرکتی }قرار می گیرند. و همچنین خصوصیات افرا بصری { دیداری } […]