Category Archives: زندگی مشترک

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ فراگیری مهارت همدلی با همسر

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟

چگونه با همسرمان همدلی کنیم؟ همانگونه که در آموزش و پرورش   [highlight bgcolor=”#59d600″ txtcolor=”#dd0000″]همدلی چیست؟ و چرا همدلی یکی از مهمترین نکات رابطه موثر می باشد؟[/highlight] بیان کردیم که همدلی نشانه ای از انسانیت است چرا که در همدلی ، احساس خود را فعال می کنیم و رضایتی دو سویه در بر دارد چگونه با همسرمان […]

چگونه از همسرمان تعریف کنیم؟ آموزش مهارت های تعریف کردن

چگونگی مهارت ارتباطی ومهم ترین گام های عملی تربیت

چگونه از همسرمان تعریف کنیم؟ همانگونه که در مقاله و آموزش قبلی چگونه از دیگران تعریف کنیم ؟ بیان  کردیم که تعریف کردن یعنی چه؟  تعریف کردن یعنی حسن جویی ، یعنی عزت نفس بالا ، یعنی انتقال حس خوب          ======================================================================== محاسن تعریف کردن : انتقال حس خوب به دیگران بازتاب حس خوب به […]

حواس پنج گانه چیست؟ بصری سمعی لمسی بویایی چشایی

 حواس پنج گانه چیست؟ حواس پنج گانه هدیه ای از طرف خداوند به ما می باشد .که ما را، از اتفاقات در خود و پیرامون خود آگاه می سازد. از طریق چشم ها می توانیم پیرامون خود را ببینیم ؛ از طریق گوش ها می توان صوت راتشخيص داد ؛ به وسیله بيني می توان بوها […]

نوازش روحی چیست؟ و چگونه با آن حس خوبی به دیگران القاء کنیم؟

نوازش روحی چیست؟ همانگونه که در آموزش و پرورش [highlight bgcolor=”#59d600″ txtcolor=”#dd0000″]نوازش چیست ؟ آیا نیاز به مهارت دارد؟[/highlight] خواندیم که نوازش نیاز به مهارت و همچنین سواد عاطفی دارد و انواع مختلف نوازش را دانستیم نوازش مثبت ، منفی ، شرطی ، غیر شرطی ، هدف دار ، تملق آمیز ، حیوانات ، اشیاء […]

نوازش جسمی چیست؟ مهارت های نوازش رفتاری را فرا بگیرید

چگونه به روشی صحیح سوال بپرسیم ؟

نوازش جسمی چیست؟ همانگونه که در آموزش و پرورش [highlight bgcolor=”#59d600″ txtcolor=”#dd0000″]نوازش چیست ؟ آیا نیاز به مهارت دارد؟[/highlight] خواندیم که نوازش نیاز به مهارت و همچنین سواد عاطفی دارد ، و با انواع مختلف نوازش را دانستیم نوازش مثبت ، منفی ، شرطی ، غیر شرطی ، هدف دار ، تملق آمیز ، حیوانات ، اشیاء ، […]