Category Archives: بهبود فردی

هدف چیست ؟و تفاوت آن با رویا معنای این دو را بدانید و به آنچه می خواهید برسید

تصویر هدف و فرق آن با رویا

هدف چیست؟ و چرا ما باید داشته باشیم؟  یعنی رسیدن به نتیجه ای والا و برتر تفاوت آن با رویا چیست؟ به عنوان مثال : اگر شما تصمیم دارید به مسافرت بروید و ندانید کجا ، آیا می توانید مسیر خود را انتخاب کنید؟ تفاوت بین آن و رویا شما و یا افراد بسیاری رویا های زیادی در […]

سکوت چیست ؟جاهایی باید سکوت کنیم سکوت درجاهایی مهارت است

ان ال پی

لحظه ای سکوت کنیم به احترام سکوت. در فرهنگ معین یعنی : خاموشی. در فرهنگ فارسی عمید یعنی : آرام شدن. هر کس ، به زبان خود او را معنی کرده است.  یعنی : حرف زدن در حرف نزدن . یعنی : رازهای پنهان . یعنی : حرف های نگفته . یعنی : خجالت از […]

راهکارهای تقویت عزت نفس چیست؟ مهارت تقویت عزت نفس

راهکارهای تقویت عزت نفس چیست؟

راهکارهای تقویت عزت نفس همانگونه که در آموزش و مقاله قبلی دانستیم که عزت نفس چه محاسن {مزایا } و موانعی دارد در اینجا می خواهیم به راهکارهای اشاره کنیم که با آن بتوانید عزت نفس سرکوب شده را ، تقویت کنید . نطق زیبا با راهکارهایی متفاوت و کاربردی شما را گام به گام به […]

عزت نفس چه محاسنی دارد ؟ چه موانعی برسرراه عزت نفس قرار دارد؟

عزت نفس چه محاسنی دارد ؟

عزت نفس چه محاسنی دارد ؟ همانگونه که در مقاله و آموزش قبلی دانستید که عزت نفس یعنی خود را قطره از وجود خدا دانستن و خود را باور و به توانمندی های خود ایمان داشتن و در نتیجه خود را دوست داشتن و همچنین 6 ستون عزت نفس را دانستیم 1- زندگی متفرکرانه در واقع […]

عزت نفس چیست؟ تعریف عزت نفس { معنای عزت نفس}

تصویر عزت نفس

اگر بخواهیم عزت نفس را تعریف کنیم تعاریف بسیاری دارد. تعاریفی که راجع به آن بیان شده است به شرح ذیل می باشد عزت نفس حالتی است که خود را ارزشمند می پندارد. یعنی خود باوری یعنی خود کفایی یعنی حرمت نفس یعنی احترام به خود یعنی توانمندی های خود را ، دیدن همه این […]